نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی زارع زاده 09132410218
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
پویان سالاری 034-32236138 034-32236138 09133432440
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
مسعود سریع القلم توسعه فرآوردهای غذایی مانی 021-88567400 021-88090129 www.rahmanigroup.com
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
علی شریعتمدار احمدی 034-32459978 034-32459978
سهیل شریف شرکت ایزدیاران سیرجان 034-42204636-7 034-42204637 www.izadyaran.com
محمدرضا شریف 021-44525800 021-44525850
بابک شریف 09123396326
سروش شریف رابین یاران شریف 034-42204636 034-42204637 09126125639 www.robinyaran.com
فرهاد شریف 021-22508209 09127608635
محمدرضا شریفی فدک 021-83501102-3 021-88061274 www.fadak.adinegroup.com
ابراهیم شمسی 044-44352345 09129176936
محمدباقر شیخ الاسلامی 071-36462401 071-37860002
بابک صابری بنیز تجهیز 021-22468083-5 021-22468086
رضا صالحی 034-42206812
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
مهدی صبوری