نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش 021-88723855 021-88723951 www.ehsantejarat.com
آیدا احسانی شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com
عبدالحسین خراسانی تارخ پسته سیرجان 034-42231062-4 034-42231063
رحیم خراسانی 034-42231063-4 034-42231063-4
هادی خسروآبادی 09177311892
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com
عباس دیانی یزدی 034-42207197 034-42209704
اکبر رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com