نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
سینا امیرسیدی پارس داریا کارمانیا 021-88898882 021-88898883 www.parsdaria.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محمد پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09131911846
امیرحسین پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09126889890
احمد جوادی 034-34227023 034-34227023
سید عزیز اله حسینی طاهری تک چین الماس سحر 051-35410050 051-35410057 www.hosseinibrothers.ir
مجید حکمی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
نجمه زین الدینی
مصطفی سبط روضاتی گروه تولیدی اصفهان پلاست 031-32366673 www.isfahanplast.com
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096
سروش شریف رابین یاران شریف 034-42204636 034-42204637 09126125639 www.robinyaran.com
فریدون شهریاری
محمد ناصر عطایی نیا سازگان شیمی 021-88020311 021-88352694 www.sazganchemi.com