ماده 1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سه بخش تولید پسته، خدمات پسته شامل پایانه ها، بازرگانی داخلی و صنایع و فعالیت های وابسته و صادرات پسته فعال هستند می توانند عضو انجمن شوند.

ماده 2- شرایط عضویت به شرح زیر است:

-         داشتن تابعیت ایران
-         متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
-         قبول و تعهد اجرای مفاد اساسنامه انجمن
-         پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه بطور مرتب
-         نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود

ماده 3- عضویت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در انجمن به دو صورت پیوسته و وابسته ممکن است.

تبصره 1: شخصیت های حقیقی و حقوقی که جزو سه گروه برشمرده در ماده 1 نیستند و شرکت های خارجی ثبت نشده در ایران می توانند به عنون عضو وابسته به انجمن بپیوندند.

ب) حقوق اعضا و خدمات انجمن به آنها

ماده 4- حقوق اعضای پیوسته و وابسته انجمن به تفکیک نوع عضویت به شرح جدول زیر است:

حقوق اعضا وابسته پیوسته
مشارکت در رفع مشکلات و ارتقاء صنعت پسته * *
حق رای در مجامع عمومی   *
نامزدی در انتخابات هیئت امنا و هیئت مدیره   *
مشارکت در تصمیم سازی ها با حضور در کمیته های تخصصی   *
اولویت در ثبت نام و استفاده از خدماتی که محدودیت ظرفیت دارد   *


ماده 5- حداقل خدماتی که انجمن به اعضای پیوسته و وابسته خود ارائه می دهد به تفکیک نوع عضویت شامل موارد زیر است:

خدمات انجمن وابسته پیوسته
انتشار ماهنامه و ویژه نامه * *
انتشار اخبار و اطلاعات از طریق وب سایت فارسی و انگلیسی * *
ارسال اطلاعات مهم صنعت پسته از طریق پیام کوتاه * *
برگزاری تورهای تخصصی و سیاحتی داخلی و خارجی * *
برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی داخلی و خارجی * *
انتشار اطلاعات تماس و مشخصات کاری در وب سایت و کاتالوگها   *
جمع آوری و ارائه اطلاعات خاص مورد نیاز از طریق میز پسته   *
شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی   *
اعزام هیئت های تجاری   *
درج آگهی تبلیغاتی در نشریات و وب سایت انجمن   *
صدور گواهی عضویت در انجمن   *


ج) شروع عضویت

ماده 6- متقاضیان عضویت وابسته در انجمن می توانند با تکمیل و ارسال فرم شماره یک درخواست عضویت به همراه یک قطعه عکس، تصویر صفحه اول شناسنامه یا کارت ملی و تصویر فیش واریز پرداخت حق عضویت سالیانه درخواست عضویت خود را به انجمن ارائه نمایند.

ماده 7- متقاضیان عضویت پیوسته علاوه بر مدارک مندرج در ماده قبل لازم است تا تأیید یکی از اعضای هیئت امنای انجمن را بعنوان معرف خود در پایین فرم شماره دو درخواست عضویت ارائه دهند. همچنین ارائه تصویر فیش پرداخت حق ورودی در هنگام ارائه درخواست عضویت پیوسته الزامی است.

ماده 8- پذیرش عضویت منوط به اعلام قبولی درخواست پذیرش از سوی انجمن از طریق پست، نمابر، پیامک و یا پست الکترونیک است و قبل از آن هیچ حقی را برای متقاضی ایجاد نمی کند.

تبصره 2: هر شخص با ارائه وکالت رسمی می تواند به وکالت از شخص دیگری درخواست عضویت پیوسته نماید.

د) انصراف، تغییر، تمدید، تعلیق و ابطال عضویت

ماده 9- انصراف عضو از عضویت در انجمن با ارائه درخواست کتبی ممکن است. در صورت انصراف عضو از عضویت در انجمن، حق ورودی و حق عضویت های پرداخت شده از سوی عضو به انجمن قابل استرداد نخواهد بود.

ماده 10- تغییر نوع عضویت از وابسته به پیوسته در هر زمان به تقاضای عضو با طی مراحل شروع عضویت پیوسته ممکن است. در اینصورت وجهی بابت مدت باقیمانده از اعتبار عضویت وابسته به عضو مسترد نخواهد شد. تغییر نوع عضویت از پیوسته به وابسته تنها در پایان دوره اعتبار عضویت پیوسته سالیانه ممکن است.

ماده 11- تغییر گروه عضویت یک عضو پیوسته تنها در هنگام تمدید عضویت با ارائه مجدد فرم شماره 2 درخواست عضویت و طی سایر مراحل تمدید عضویت ممکن است.

ماده 12- تمدید عضویت سالیانه حد اکثر تا 30 روز پس از خاتمه اعتبار عضویت از سوی متقاضی با پرداخت حق عضویت صورت می پذیرد.

ماده 13- در صورت تمدید نشدن عضویت اعضای وابسته در فرجه مقرر، عضویت وابسته ابطال می شود.

ماده 14- در صورت تمدید نشدن عضویت اعضای پیوسته در فرجه یک ماهه، عضویت متقاضی به حال تعلیق در آمده و ارائه خدمات انجمن به وی قطع می گردد. طول دوره تعلیق دو ماه است و چنانچه طی این دوره متقاضی مایل به تمدید عضویت خود باشد، باید روال تمدید عضویت خود را طی نماید.

ماده 15- چنانچه هر یک از اعضا در طول دوره عضویت در انجمن به تشخیص حداقل 5 عضو هیئت مدیره دیگر حائز شرایط عضویت در انجمن نباشد و یا یک عضو پیوسته در طول دوره تعلیق اقدام به تمدید عضویت خود ننماید، عضویت وی ابطال می گردد. ابطال عضویت کتباً به اطلاع فرد سلب عضویت شده خواهد رسید. در صورت ابطال عضویت یک فرد، درخواست مجدد عضویت از سوی وی، مشروط به طی مجدد فرآیند درخواست عضویت و پذیرش رسمی انجمن خواهد بود.

ه) عضویت افتخاری

ماده 16- انجمن می تواند بنا به پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیئت مدیره اشخاص حقیقی یا حقوقی را که خدمات برجسته علمی و اجرایی در ارتقاء تولید، توسعه و افزایش بهره وری و صادرات پسته داشته اند صرفاً با جلب موافقت کاندیدای مورد نظر و بدون دریافت وجه به عضویت وابسته یا پیوسته انجمن برای یک دوره معین درآورد.

و) مبالغ حق ورودی و حق عضویت سالانه

ماده 17- مبالغ حق ورودی و حق عضویت سالیانه انجمن پسته ایران از تاریخ تصویب این آیین نامه به شرح جداول زیر است.

نوع عضویت حق ورودی حق عضویت سالیانه
وابسته - 2,000,000 ريال
پیوسته 5,000,000 ريال 15,000,000 ريال


تبصره 3: از آنجا که غالباً فعالان صنعت پسته به تناسب حجم فعالیتشان از نتایج فعالیت های انجمن پسته بهره مند می شوند، هر یک از اعضا انجمن می توانند، در صورت صلاحدید با توجه به وسع خود، در هنگام شروع یا تمدید عضویت حداکثر تا پنج برابر مبلغ مندرج در جدول مذکور را بعنوان حق عضویت سالیانه خود به حساب انجمن واریز نمایند. کمک های مالی بیشتر اعضا به انجمن در چارچوب ضوابط و آیین نامه مربوطه امکانپذیر است.


نظرات (2)

This comment was minimized by the moderator on the site

حق عضویت خیلی گرونه نسبت به خدمات و اینکه شما باید صادر کنندها و وارد کنندهارو به هم نزدیک کنید. خیلی ممنون

This comment was minimized by the moderator on the site

کاسبی را انداختید
مسخره ایید

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت