نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی صرفی 09121724885
محمدمهدی طباطبایی 021-25441553 021-25441569 www.mtnuts.com
حسین عامری 034-33238003 034-33238003
غلامرضا عباسلو کشاورزی سیرجان بنیاد 034-42301183 034-42305243 www.pistachio-tooka.co
محمدرضا عبدالحسینی نسب مهراد تجارت الماس پارسیان 034-34257392 034-34252680 09131917149
حامد عبداللهی 025-36800572
مجتبی عرب نژاد دلتا کشت 021-44972927 021-44972927 www.delta-kesht.com
محمدباقر عسکری پور سبز دانه کویر 021-88881272 021-88797983 09129404397 www.dgn-co.com
امیرعلی عسگراولادی درخت الماس سبز 021-88307994 021-88828035 www.greendiamondtree.com
محمد ناصر عطایی نیا سازگان شیمی 021-88020311 021-88352694 www.sazganchemi.com
ناصر علمدار 034-32444550 034-33372512
سیدآرش علوی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
سیدآرش علوی
سیدمحمدابراهیم علوی 09131999642
علی اکبر علوی نژاد شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
بهزاد غفلتی 051-56727347
مجتبی غیاثی شرکت پسته پدیده سیرجان 034-42246593 034-42246713 www.padidehpistachio.com
فرخ فرح بخش تجارت یاقوت سبزنشان کیان 034-32710324-5 034-32710334 www.kianchrysolite.com
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com