نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علیرضا صحبتی 034-32445022 034-32457221
ماندانا صحبتی 034-32445022 034-32457221
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
محمدمهدی طباطبایی 021-25441553 021-25441569 www.mtnuts.com
حسین عامری 034-33238003 034-33238003
حامد عبداللهی 025-36800572
علی عبداللهی نژاد 034-34284116 034-34263305
مجتبی عرب نژاد دلتا کشت 021-44972927 021-44972927 www.delta-kesht.com
امیرعلی عسگراولادی درخت الماس سبز 021-88307994 021-88828035 www.greendiamondtree.com
ناصر علمدار 034-32444550 034-33372512
سیدآرش علوی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
سیدآرش علوی 09128139878
علی اکبر علوی نژاد شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
امیرمسعود عندلیب جورتانی آغاز دانه سپاهان 031-33687679 031-33689044 09133661101 www.myaghaz.com
مجتبی غیاثی شرکت پسته پدیده سیرجان 034-42246593 034-42246713 www.padidehpistachio.com
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
نظام فریدونی سروستانی 071-36463075 071-37860002
امین فلاح 034-34168233
جواد فلاح نجم آبادی 021-22209641