نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
نظام فریدونی سروستانی 071-36463075 071-37860002
امین فلاح 034-34168233
رضا فلاح نجم آبادی 021-22617113 021-22615477
صادق فیاض نوآوران رفسنجان 034-34290910 09132923340
محمد فیروزفر 09133119496 www.firoozfartrading.ir
علی فیض اله شوشتری خشکبار مرجان سفید تهران 021-40557398 09121065033
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aminfarms.com
مجتبی قاسمی 034-34242364 09131913320
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
تکتم کارگر توسعه تجارت کوهبنان 021-88766374 021-88765891
علی کریمیان 09171313750
محسن کهنوجی 09133404803
حمید کیامنش 09121958577
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
علی مجد خاندانی 034-34342151-2 034-34208458 www.majdpistachio.com
مرتضی محمدی 034-33460480 034-33460700
مصطفی محمدی 034-33460503 09131405550
مظفر محمدی طلای سبز زرند 034-33460480 034-33460700
محمدحسین محمدی مروارید سبز بوتیا زراوند 034-33428548
محمد محمدی راد