نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
رضا فلاح نجم آبادی 021-22617113 021-22615477
علی اکبر فلاحتی خنامان 051-38338539 09153293739
حبیب اله فیروزی 034-32738798 09131410026 www.arashidpistachio.com
مهدی فیروزی 034-32738798 09215495179 www.arashidpistachio.com
علی فیض اله شوشتری خشکبار مرجان سفید تهران 021-40557398 09121065033
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
علی مجد خاندانی 034-34342151-2 034-34208458 www.majdpistachio.com
مرتضی محمدی 034-33460480 034-33460700
مالک محمدی 034-33460503 034-33460700 09131413757
مصطفی محمدی 034-33460503 09131405550
فرهاد محمدی 034-34256691 034-34265770
محمدحسین محمدی آلکان 021-22885524 021-26703913 www.alkanco.com
مظفر محمدی طلای سبز زرند 034-33460480 034-33460700
محمدحسین محمدی مروارید سبز بوتیا زراوند 034-33428548
رضا محمودی توسعه تجارت درنیکا نیک سپهر 034-42391328
مهدیه محمودی میمند صادراتی پسته فلات رفسنجان 034-34230100 034-34233627 www.falatpistachio.com
حسین مختاری والا 034-32719859 034-32738680
محمدجواد مهدوی توسعه تجارت کوهبنان 021-88766374 021-88175072