نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
جلیل امین زاده 056-32522238 09129726645 www.aminpistachio.com
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
فاطمه امینی نجفی آزمایشگاه تخصصی پرتو بشاش 021- 44942447 09912706352 www.partobashash.com
محمد انارکی طاهری 051-91011122 051-37058291 www.taher-co.com
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
محسن بخشی 09153335058
علی بساوند کیمیای سبز رفسنجان 034-34270023 09131914091 www.kimiyaysabz.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
محمد پریمی 09127321805
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محمدرضا پورحمزه دشت سبز پسته سیرجان 034-42382409-11 034-42382411 09131451043
سید محمدرضا ترابی موسوی 034-32752025 034-32752035 www.hadipistachio.com
حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
علی توکلی نیا
نفیسه توکلی نیا
محمدامین جعفری آسیا تجارت سیرجان 034-33423201 09131424599 www.zaranut.com