نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدهادی جوانی ارزش آفرین نیک نام 031-37724149 031-37724664 www.aniknam.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
محمدحسین جهانگیری 034-42395611 034-42395610 www.jahanpistachio.com
حسین چهرآزاد 021-22601337
مجید حجت نوقی درسا کویر رفسنجان 034-34233089 034-34233089 www.dorsakavir.com
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
امین حسنی کبوترخانی 034-32443097 034-32752838 09132404624 www.omidindustries.com
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
علی حسینی حسن نوه صادراتی کوثر مهدی آباد 035-32528211-4 035-32528213 www.kosarco.com
سید جمال حسینی طاهر شورین تجارت حسینی 051-33664734 051-33697072
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
علی اصغر حیدری 09137777939
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
مجید حیدری دره دری 09131457451
رویا خاکی کاروان تندیس توس (نارمک) 051-38416632 051-38445512 www.narmaknuts.com
علیرضا خالقی 034-32458113 034-33431387
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com
هادی خسروآبادی 09177311892
هومن خسروی برنا اندیش پاز 035-37257977 035-37257977 09151401604 www.paazco.com