نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
مسعود پورخسروانی کشاورزی سیرجان بنیاد 034-42301183 034-42305243 www.agriholding.ir
امیر تقدسی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-26602275 www.nmehr.com
محسن توکلی 034-34281331 034-34257379
حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
علی توکلی نیا
نفیسه توکلی نیا
محمدامین جعفری آسیا تجارت سیرجان 034-33423201 09131424599 www.zaranut.com
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.javanitrading.com
حسین چهرآزاد 021-22601337
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
حامد حسن زاده دلوئی موقوفات وکشاورزی جنوب خراسان 051-57222013
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
امین حسنی کبوترخانی 034-32443097 034-32752838 09132404624 www.omidindustries.com
عبدالباسط حسین زمانی 09151414457
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com
علی حسینی حسن نوه صادراتی کوثر مهدی آباد 035-32554121 035-32554123 www.kosarCo.com
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net