نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمودرضا مهدوی اناری 021-88080541 021-88363782
حسین مهدی زاده زارع اناری 034-34188057 09131923706
حسن مهرابی نژاد 09131923370
محمدرضا میسمی ویرامان 021-88941981 021-88942004 09128757861 www.viraman.com
امید ناصری نژاد 021-22295096 034-34287988
رضا نجارپور 09121225213
حسین نجف آبادی پور 034-42251194-6 034-42251195 www.lorakdiba.com
عبدالرسول نجیبی سبز بهار فارس 021-42398000 021-42398111
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-36348577 021-36348577 09121941611 www.iran-pistachios.com
حسین نخعی 034-32752650-3 034-32752652 09131409425
مهدیه نخعی
محمدعلی نخعی پور 034-32752375 034-32752375
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 www.momtazan.com
علی نظری 021-88763728 021-88765891 www.koohbanan.com
فاطمه نظری 034-34262374 034-34257038
سیدجلال نعمت اله زاده ماهانی 071-32254388 071-32252932
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42206376 034-42206376 09131451044 www.almaspistachios.com
محمدکبیر نوری پسته فدک کرمان 034-32719691 034-32719785
علی وثوقی 034-34282777 034-34282727
مجید هاشمی 051-57335121 09158270121