نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
مهدیه محمودی میمند صادراتی پسته فلات رفسنجان 09331912124 www.falatpistachio.com
حسین مختاری والا 034-32719859 034-32738680
محمدرضا معتدل توسعه صنعتی سرافراز پارس 021-88067332 021-88612043 09123131643
سیدحسن معلم سیمین تجارت توس 051-32215417 051-32215418
علی مقدم پور 09123171852
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
محمودرضا مهدوی اناری 021-88080541 021-88363782
حسین مهدی زاده زارع اناری 034-34188057 09131923706
محمدرضا میسمی ویرامان 021-88941981 021-88942004 09128757861 www.viraman.com
امید ناصری نژاد 021-22295096 034-34287988
رضا نجارپور 09121225213
حسین نجف آبادی پور 034-42251194-6 034-42251195 www.lorakdiba.com
عبدالرسول نجیبی سبز بهار فارس 021-42398000 021-42398111
حسین نخعی 034-32752650-3 034-32752652 09131409425
مهدیه نخعی
محمدعلی نخعی پور 034-32752375 034-32752375
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 www.momtazan.com
علی نظری 021-88763728 021-88765891 www.koohbanan.com
فاطمه نظری 034-34262374 034-34257038
سیدجلال نعمت اله زاده ماهانی 071-32254388 071-32252932