نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
مجید حیدری دره دری 09131457451
علیرضا خالقی 034-32458113 034-33431387
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com
مسعود خزاعی فر 051-37678345 09159521565
هادی خسروآبادی 09177311892
امیرحسین خصوصی تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه 026-36103292 026-36103290 www.gyahcorp.com
هوشمند خلیفه ای 09131453759
احسان خواجه حسنی بازرگانی شهریار هورخش کریمان 034-32444464 09133413374
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
علیرضا دارچینیان 021-88581927 09123226802
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
عباس دیانی یزدی 0992-7604985 034-42209704
مجتبی رحمانی بین المللی گروه مانی آسیا 021-88567500 021-88090129 www.manicompany.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
علی رستمی زاده 034-32120658
احمد رضوی 09121176349
اکبر رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com
امیرعلی روئین فر 021-22809986 09128362606
رضا روح بخش 034-42234117 034-42234117