نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
امیرحسین خصوصی تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه 026-36103292 026-36103290 www.gyahcorp.com
هوشمند خلیفه ای 09131453759
علی اصغر خندان شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
احسان خواجه حسنی بازرگانی شهریار هورخش کریمان 034-32444464 09133413374
علیرضا دارچینیان 021-88581927 09123226802
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
عباس دیانی یزدی 0992-7604985 034-42209704
مجتبی رحمانی بین المللی گروه مانی آسیا 021-88567500 021-88090129 www.manicompany.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
علی رستمی زاده 034-32120658
احمد رضوی 09121176349
کیانوش رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com
امیرابراهیم رنگی توسعه تجارت شمیلا 021-61964 021-66120244
امیرعلی روئین فر 021-22809986 09128362606
علی زارع زاده 09132410218
علی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان فراز 09133456404 09131794977 www.sfaraz.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
نجمه زین الدینی
بهروز زینلی فتح آبادی 09133922107
پویان سالاری 034-32236138 034-32236138 09133432440