توضیح کمیته باغبانی انجمن پسته ایران پیرامون هزینه‌های فرآوری امسال:

قادر به پیش‌بینی هزینه‌ها نیستیم

پیش‌بینی هزینه‌های فرآوری پسته قبل از فرا رسیدن زمان برداشت، یکی از فعالیت‌های سال‌های اخیر کمیته باغبانی انجمن پسته بوده‌است. اما این فعالیت برای سال محصولی جاری با دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه است که تلاش برای پیش‌بینی هزینه‌های فرآوری را می‌تواند با اشتباهات فاحشی همراه سازد.

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.