از نکات مهم در کنترل پروانه چوبخوار پسته، (Kermania pistaciella Amsel)، تعیین زمان کنترل آن است. با توجه به این که این آفت مدت طولانی از زندگی خود را بصورت لارو داخل خوشه ها و شاخه ها سپری می کند، امکان کنترل و مبارزه علیه این مرحله منتفی است و تنها در دو مرحله خروج لارو های سن آخر که همزمان با تشکیل پیله شفیرگی می باشد و ظهور پروانه بالغ امکان کنترل و مبارزه علیه این آفت وجود دارد. تخمین مجموعه حرارت موثر برای درصد‌های مختلف تشکیل پیله شفیرگی و ظهورحشره کامل روش با ارزشی است که برای پیش بینی زمان فعالیت آفت مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته( بصیرت، م. ۱۳۸۶)، آستانه حداقل حرارتی برای دوره‌های لارو زمستان‌گذران تا پیله شفیرگی، لارو زمستان‌گذران تا حشره کامل به ترتیب 10و 11 درجه سانتی‌گراد می‌باشد. مجموع حرارت موثربالاتر از آستانه حرارتی لارو به شفیره (10 درجه سانتیگراد) از اول بهمن ماه (نقطه بیولوژیک ثابت) برای تشکیل 50 درصد پیله شفیرگی از لارو زمستان گذران 73.6 درجه روز محاسبه شده است و درصورتیکه ظهور 65 درصد حشرات کامل را بعنوان پایه برای زمان کنترل قرار دهیم، مجموع حرارت موثر برای ظهور این میزان حشرات کامل از لارو زمستان گذران بر اساس آستانه حداقل حرارتی 11 درجه سانتیگراد 213.8 درجه روز تعیین می شود که می توان طبق این مجموع های حرارت موثر نسبت به اجرای برنامه کنترل شیمیایی اقدام کرد.

hashare2312.e1

 

 

 


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت