برخی دارندگان کارهای بازرگانی از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تحت عناوین صلح هبه و وکالت بلاعزل با حق توکیل و ناظائر آن مبادرت به واگذاری حق استفاده از کارتهای مذکور به دیگران می نمایند. با توجه به صراحت تبصره «4» بند «2» آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون صادرت واردات که مقرر می دارد: « دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند» و از آنجایی که  مطابق ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به  جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه صرفا موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خریدو فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نمایند... عمل او جرم محسوب می شود.

منبع : بخشنامه قوه قضاییه


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت