مظفر محمدي، عضو پيوسته انجمن پسته ايرانfinalazar 92-80safe-26


با توجه به وجود افراد صاحب نظر در جمع حاضرين، از تجربيات و اظهار نظر دوستان انجمن استفاده برديم و بسيار مفيد بود در ضمن از برنامه ريزي بسيار خوب اين تور تشکر و قدرداني مي کنم .

غفور ارغياني، عضو پيوسته انجمن پسته ايران

ضمن تشکر از زحمات دوستان و همکاران، با توجه به اجراي اولين تور فرآوري بايد گفت گرچه فشرده بود ولي مفيد بود و هماهنگي با کارخانه ها خوب بود.

سعيد عرب نژاد، عضو وابسته انجمن پسته ايران

ضمن تشکر و قدرداني از زحمات انجمن که مقدمات سفرها و تورهاي بازديدي و جلسات را فراهم مي کنند و دغدغه برگزاري هر چه بهتر آن را دارند، نکاتي را در رابطه با اين تور عرض مي کنم.

- برگزاري تورهاي سفر خصوصاً سفرهاي کوتاه مدت کاري است که باعث آشنايي بيشتر افراد و پيدا کردن راه هاي همکاري جديد براي بنده گشته است و به نظر من فوق العاده مفيد بود.

- ضمن بوجود آمدن روابط کاري، روابط دوستانه نيز بين افراد برقرار شد که مطمئناً تداوم اين روند و اين سفرها منجر به تقويت هرچه بيشتر روابط شده و در آينده پيامدهاي بسيار مثبتي براي صنعت پسته خواهد داشت.

بي نام

خوب بود. تنها اگر ترمينال امين پديدار را در ابتداي تور قرار داده بوديد زمان کافي براي بازديد از اين مکان فراهم مي شد.

بقيه موارد عالي بود و برنامه ريزي بسيار خوب بود.

بي نام

ضمن تشکر از زحمات شما، به نظر من اگر به طور مشخص يک نفر از ابتدا تا انتها به صورت منظم توضيحات مربوطه را ارائه دهد بسيار عالي مي شود. براي ناهار بسيار اسراف شد اما غذاي بسيار لذيذي بود.در نهايت تور بسيار مفيد و خوبي بود.

بي نام

با تشکر از انجمن پسته براي برگزاري تور بازديد از واحدهاي فرآوري پسته. در کل مفيد و آموزنده بود و اين امکان را فراهم کرد که در يک روز چندين دستگاه ديده شود و آنها را با هم مقايسه کنيم.