بر اساس نمودار سازمانی انجمن پسته ایران ،فعالیت های فنی انجمن در قالب دو کمیته شامل :

کمیته باغبانی و کمیته بازرگانی انجام می پذیرد. در حال حاضر مسؤولیت دو کمیته فوق الذکر به ترتیب بر عهده آقای محمدعلی انجم شعاع و  آقای حامد رمضانی کریم می باشد.

  456
 

دفتر کرمان:

کرمان، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی، خیابان شهید لاری نجفی (20 متری نادر)، کوچه شماره 2، طبقه فوقانی ساختمان بانک کارآفرین

کدپستی: 7619643149

شماره های تماس: 32475749-034|32474167-034|32475489-034                                          

فاكس: 32478553-034

اطلاعات:

رئیس هیأت مدیره انجمن پسته ایران: محمد صالحی
دبیرکل: حسین رضایی تاج آباد
رئیس کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران: محمد صالحی
رئیس کمیسیون باغبانی انجمن پسته ایران: بهروز آگاه
رئیس کمیسیون آب انجمن پسته ایران: امیراعتصام ادیب

ارسال ایمیل

Board

زیر مجموعه ها