نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
محمد سعیدی 021-88346647 021-88346647
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096
بابک صابری بنیز تجهیز 021-22468083-5 021-22468086
محمد ناصر عطایی نیا سازگان شیمی 021-88020311 021-88352694 www.sazganchemi.com
سیدآرش علوی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
بهزاد غفلتی 051-56727347
امین فرح بخش
مهدی فقیه میرزایی 021-91304944 09120614944
صادق فیاض نوآوران رفسنجان 034-34290910 09132923340
مرضیه مجلسی راد فرآوردهای غذایی آجین خاورمیانه 035-3304 035-32638631
مرتضی محمدی 034-33460480 034-33460700
مصطفی محمدی 034-33460503 09131405550
محمدحسین محمدی مروارید سبز بوتیا زراوند 034-33428548
شهرام مژدگانی به رشد کویر رفسنجان 034-34269619 034-34269689 www.behroshd.ir
نوید مسعودیان 023-35238099 023-35238099 www.navidno.com
محمدرضا معتدل توسعه صنعتی سرافراز پارس 021-88067332 021-88612043 09123131643
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 www.momtazan.com
علی هرندی اندیشان تجارت آسیا 021-88642184 021-88681545