نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
محمدرضا میسمی ویرامان 021-88941981 021-88942004 09128757861 www.viraman.com
عبدالرسول نجیبی سبز بهار فارس 021-42398000 021-42398111
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42206376 034-42206376 09131451044 www.almaspistachios.com
محمدکبیر نوری پسته فدک کرمان 034-32719691 034-32719785
محسن هاشمیان تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 034-34323072-80 034-34326005 www.rppc.ir