نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدمهدی طباطبایی 021-25441553 021-25441569 www.mtnuts.com
محمدرضا عبدالحسینی نسب مهراد تجارت الماس پارسیان 034-34257392 034-34252680 09131917149
محمدباقر عسکری پور سبز دانه کویر 021-88881272 021-88797983 09129404397 www.dgn-co.com
امیرعلی عسگراولادی درخت الماس سبز 021-88307994 021-88828035 www.greendiamondtree.com
سیدمحمدابراهیم علوی 09131999642
علی اکبر علوی نژاد شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
مجتبی غیاثی شرکت پسته پدیده سیرجان 034-42246593 034-42246713 www.padidehpistachio.com
فرخ فرح بخش تجارت یاقوت سبزنشان کیان 034-32710324-5 034-32710334 www.kianchrysolite.com
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
محمد فیروزفر 09133119496 www.firoozfartrading.ir
علی فیض اله شوشتری خشکبار مرجان سفید تهران 021-40557398 09121065033
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aminfarms.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
تکتم کارگر توسعه تجارت کوهبنان 021-88766374 021-88765891
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
علی مجد خاندانی 034-34342151-2 034-34208458 www.majdpistachio.com
مظفر محمدی طلای سبز زرند 034-33460480 034-33460700
مهدیه محمودی میمند صادراتی پسته فلات رفسنجان 09331912124 www.falatpistachio.com
سیدحسن معلم سیمین تجارت توس 051-32215417 051-32215418