نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
عباس دیانی یزدی 034-42207197 034-42209704
اکبر رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com
علی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان فراز 034-42382908 034-42382909 www.sfaraz.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
محمدرضا شمس الهداء 021-88700436-9 021-88700429 www.shamsolhodaei.com
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
محمد طاهری انارکی 051-37058384-5 051-37058384 www.taher-co.com
امیرعلی عسگراولادی درخت الماس سبز 021-88307994 021-88828035 www.greendiamondtree.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
علی مجد خاندانی 034-34342151-2 034-34208458 www.majdpistachio.com
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
محمدجواد مهدوی توسعه تجارت کوهبنان 021-88766374 021-88175072
سیدهدا مهدوی اناری آجین خاورمیانه 035-3304 035-32634631 www.pisteej.org
حسین مهرابی 034-32752555-8 034-32752559
محمدرضا میسمی ویرامان 021-88941981 021-88942004 09128757861 www.viraman.com
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-36348577 021-36348577 09121941611 www.iran-pistachios.com