نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
رویا خاکی کاروان تندیس توس (نارمک) 051-38416632 051-38445512 www.narmaknuts.com
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com
هادی خسروآبادی 09177311892
علی اصغر خندان شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
احسان خواجه حسنی بازرگانی شهریار هورخش کریمان 034-32444464 09133413374
علیرضا دارچینیان 021-88581927 09123226802
عباس دیانی یزدی 0992-7604985 034-42209704
کیانوش رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com
امیرابراهیم رنگی توسعه تجارت شمیلا 021-61964 021-66120244
علی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان فراز 09133456404 09131794977 www.sfaraz.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
هادی سلطانی پندار زرین خندان پارسه 071-33607700 09175677118
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
فرزانه سهرابی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-22622735 www.tokba.com
امیرحسین شتائی رضوان تجارت فدک 021-33968471 021-33968443 www.rtfnuts.com
حسین صالحی 09131456918
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com