نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
حسین اسلامی پمپ کار کرمان 034-32615628 034-32614096 09131401774
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
پوریا پورحمزه 034-42273564 09120812845 www.atlaskavir.ir
عبدالباسط حسین زمانی 09151414457
امیرحسین خصوصی تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه 026-36103292 026-36103290 www.gyahcorp.com
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
امیرعلی روئین فر 021-22809986 09128362606
نجمه زین الدینی
مسعود سریع القلم توسعه فرآوردهای غذایی مانی 021-88567400 021-88090129 www.rahmanigroup.com
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096
سروش شریف رابین یاران شریف 034-42204636 034-42204637 09126125639 www.robinyaran.com
بابک صابری بنیز تجهیز 021-22468083-5 021-22468086
سیدآرش علوی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
امین فرح بخش
مرتضی محمدی 034-33460480 034-33460700