نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 www.abtahipistachio.com
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
حسین اسلامی پمپ کار کرمان 034-32615628 034-32614096 09131401774
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محمد پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09131911846
امیرحسین پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09126889890
عبدالباسط حسین زمانی 09151414457
سید جمال حسینی طاهر 051-33664734 051-33697072
هومن خسروی برنا اندیش پاز 035-37257977 035-37257977 09151401604 www.paazco.com
امیرحسین خصوصی تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه 026-36103292 026-36103290 www.gyahcorp.com
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
مجتبی رحمانی بین المللی گروه مانی آسیا 021-88567500 021-88090129 www.manicompany.com
علی رضاپور 034-34204229 09133911228 www.pishtazan-sanat.ir
امیرعلی روئین فر 021-22809986 09128362606
نجمه زین الدینی
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096