نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
سینا امیرسیدی پارس داریا کارمانیا 021-88898882 021-88898883 www.parsdaria.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محمد پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09131911846
امیرحسین پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09126889890
احمد جوادی 034-34227023 034-34227023
سید عزیز اله حسینی طاهری تک چین الماس سحر 051-35410050 051-35410057 www.hosseinibrothers.ir
مجید حکمی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
نجمه زین الدینی
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096
سروش شریف رابین یاران شریف 034-42204636 034-42204637 09126125639 www.robinyaran.com
فریدون شهریاری
محمد ناصر عطایی نیا سازگان شیمی 021-88020311 021-88352694 www.sazganchemi.com
سیدآرش علوی 09128139878
سعید علی پور مقدم کیان مهر 034-34265775 034-34265770 www.kianagri.com
امین فرح بخش