نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
علی بساوند کیمیای سبز رفسنجان 034-34270023 09131914091 www.kimiyaysabz.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محمدرضا پورحمزه دشت سبز پسته سیرجان 034-42382409-11 034-42382411 09131451043
محمدامین جعفری آسیا تجارت سیرجان 034-33423201 09131424599 www.zaranut.com
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.javanitrading.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com
علی حسینی حسن نوه صادراتی کوثر مهدی آباد 035-32554121 035-32554123 www.kosarCo.com
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com