نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
آیدا احسانی شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
امیر تقدسی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-26602275 www.nmehr.com
محمود جاویدان 034-32752600 034-32752604
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
سیدحنیف حسنی راه شرق 051-38718322 051-38718321 09128094168 www.eastwayco.com
محمد حسنی 09131402869
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com
هادی خسروآبادی 09177311892