نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
علی بساوند کیمیای سبز رفسنجان 034-34270023 09131914091 www.kimiyaysabz.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محمدرضا پورحمزه دشت سبز پسته سیرجان 034-42382409-11 034-42382411 09131451043
محمدامین جعفری آسیا تجارت سیرجان 034-33423201 09131424599 www.zaranut.com
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی ارزش آفرین نیک نام 031-37724149 031-37724664 www.aniknam.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
محمد حسنی 09131402869
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com