نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محمدرضا پورحمزه دشت سبز پسته سیرجان 034-42382409-11 034-42382411 09131451043
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی ارزش آفرین نیک نام 031-37724149 031-37724664 www.aniknam.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
مجید حجت نوقی درسا کویر رفسنجان 034-34233089 034-34233089 www.dorsakavir.com
محمد حسنی 09131402869
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com
علی حسینی حسن نوه صادراتی کوثر مهدی آباد 035-32528211-4 035-32528213 www.kosarco.com
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
رویا خاکی کاروان تندیس توس (نارمک) 051-38416632 051-38445512 www.narmaknuts.com