نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
آیدا احسانی شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
علی بساوند کیمیای سبز رفسنجان 034-34270023 09131914091 www.kimiyaysabz.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
امیر تقدسی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-26602275 www.nmehr.com
محمود جاویدان 034-32752600 034-32752604
محمدامین جعفری آسیا تجارت سیرجان 034-33423201 09131424599 www.zaranut.com
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
سیدحنیف حسنی راه شرق 051-38718322 051-38718321 09128094168 www.eastwayco.com
محمد حسنی 09131402869
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com