نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
مهدی آگاه 034-32442212
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
وحید اردکانیان 051-38417299 051-38414172
غفار ارغیانی 051-44229831 051-44658555
پویا امانی لری 034-42202580
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
محمد بهشتی فرد 034-34161411
علی پورحجتی رفسنجانی 034-34374018 09131402107
مسعود پورخسروانی کشاورزی سیرجان بنیاد 034-42301183 034-42305243 www.agriholding.ir
حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
علی توکلی نیا
نفیسه توکلی نیا
حسین چهرآزاد 021-22601337
مجید حیدری دره دری 09131457451
علیرضا خالقی 034-32458113 034-33431387
هوشمند خلیفه ای 09131453759
عباس ذوالفقاری 03434188443 09131925036
علی رستمی زاده 034-32120658