نجمه زین الدینی
کارشناس ارشد حشره شناسی


سرخرطومی پسته در گروه آفات درجه سوم قرار میگیرد که در سطح پسته کاری های کشور و از جمله پسته کاری
های استان کرمان مشاهده شده است. در بسیاری از موارد به حضور این آفت توجه نمیشود، ولی حشرات کامل این
آفت قدرت تغذیه بالایی دارند و به جوانه های رویشی و زایشی خسارت زیادی وارد می کنند...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.