کمیته باغبانی انجمن پسته ایران


سال محصولی 95 - 94 برای صنعت پسته از چندین جهت با سالیان گذشته متمایز بود. اصلی ترین وجه تمایز آن افزایش چشمگیر تولید پسته آمریکا و خلق رکورد 410 هزار تنی بود. هر چند موضوع افزایش تولید پسته آمریکا از سالیان نه چندان دور پیش بینی شده بود، ولی به اعتراف بسیاری از فعالان صنعت، این پیش بینی خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت محقق شد و آبستن تحولات بسیاری برای این صنعت شد. امسال اولین سالی است که میزان عرضه پسته نسبت به گذشته بیشتر بوده و با توجه به تقاضای موجود، قیمت جهانی و به تبع آن قیمت های داخلی با اُفت قابل توجهی مواجه شده اند.

برای خواندن ادامه گزارش کلیک نمایید.