علیرضا خالقی


یکی از اصول باغداری پسته، مدیریت صحیح است. با مدیریت عوامل موثر اعم از نهاده ها و ماشین آلات و نیروهای انسانی درگیر می توان به هدف اصلی که همان برداشت حداکثری محصول است، نائل شد. آقای علیرضا خالقی به عنوان یکی از مدیران موفق و خوش فکر در شهرستان زرند استان کرمان در این زمینه از تجربیاتش می گوید. همچنین گفتگویی در خصوص مبارزه با علف های هرز با ایشان انجام شده که در ادامه می خوانید...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.