دکتر حمید رضا شفیع پور
مدیر باغ در کالیفرنیا و عضو انجمن پسته ایران


بیش از 4 روز از سال جدید میلادی نگذشته بود که آقای دکتر حمیدرضا شفیع پور از ینگه دنیا با گشاده رویی و فراخ دستی ابراز تمایل به همکاری با دبیرخانه انجمن پسته ایران کردند. ما هم با آغوش باز پذیرفتیم. طبق صلاحدید ایشان تصمیم گرفتیم بر اساس نیازمان سوالاتی طرح نماییم تا بهتر و نمایان تر راه این همکاری باز شود. باتوجه به تجربه ناخوشایند آمریکایی ها از ناسازگاری شرایط جوی، بر آن شدیم تا حول و حوش مسئله نیاز سرمایی طرح موضوع کنیم. طبق مکاتبات مستند، گویا آقای دکتر شفیع پور برای تهیه مقاله ی پیش رو با 3 تن از کارشناسان باغداری در کالیفرنیا به نام های برایان بلک ول، اریک
هارساگر، و تیم اونیل در این زمینه مصاحبه کرده اند و همچنین مطالبی را از خبرگزاری فارم پرس و چند مجله به قلم دکتر رابرت بیدی ترجمه و تلخیص نموده اند. ضمن تشکر از زحمات وی، در ادامه مطالب گردآوری شده را می خوانید...