احمد یعقوبی
کارشناس ارشد آبیاری و عضو انجمن پسته ایران


در گذشته مطالبی در خصوص استفاده از اسید در سیستم های آبیاری تحت فشار در باغ های پسته بیان شد. به دنبال آن لازم دانستم که موضوع را بصورت ساده تر و واضح تر، خصوصا در مورد اثر استفاده از اسید بر اصاح خاک ادامه دهم...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.