اهمیت تغذیه پس از برداشت


جهت پرده برداشتن از ابهامات مسئله تغذیه ی پس از برداشت با دکتر سلمان محمودی میمند به بحث و گفتگو نشستیم و نظرات کارشناسی وی را در این زمینه جویا شدیم. او دکترای تغذیه و فیزیولوژی گیاهی است و هم اکنون در سمت مشاور تغذیه باغ های پسته فعالیت دارد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.