اختلاف نظر دوتن از اعضای هیأت علمی پژوهشکده پسته در مورد:
کاربرد گوگرد در مبارزه با پسیل


پسیل یا همان شیره ی خشک که سال های سال نمی گذاشت سموم روی درختان پسته خشک شوند با حضور سم موونتو جا خالی کرده بود؛ اما گویا سر سازگاری اش با شیره ی جان این درختان باعث شده که همچنان دست بردار نباشد. حتی در غیاب روش موثری برای کنترل این آفت، مدعیانی برای چپاول باغداران ظهور کرده اند و از گوشه و کنار مناطق پسته کاری کشور، هر از گاهی ندایی مبنی بر یافتن راه حلی برای مبارزه با پسیل به گوش می رسد.
این بار برخی کشاورزان گفته اند که استفاده از گوگرد همانا راه چاره است. اما صاحبنظران این عرصه نظرات موافق و مخالفی راجع به این نظریه مطرح می کنند. از این رو بر آن شدم که نظرات کارشناسی آقایان دکتر حسین حکم آبادی و دکتر مهدی بصیرت هر دو از اعضای هیأت علمی پژوهشکده ی پسته کشور را جویا شوم. حکم آبادی که دکترای باغبانی است موافق این نظریه و بصیرت با گرایش حشره شناسی از اثربخشی این ماده چندان مطمئن نیست.

در ادامه با نظرات ایشان آشنا می شوید...