گفتگو با حسین فریور مهین ، کارشناس گیاهپزشکی

مطلع بودن از چند و چون وقایع جاری برای بشر خیلی جذاب است، چه رسد به علاقمندی در خصوص آگاهی یافتن از وقایع آینده ی نزدیک و دور! یکی می خواهد از زمان یا شدت وقوع زلزله بداند و دیگری از سیل. البته امروزه به مدد تکنولوژی های نوین دستیابی به پاره ای از این اطلاعات خیلی دور از ذهن نیست. این موضوع در مورد کشاورزی که معیشت جوامع به آن وابسته است هم به چشم می خورد. غالب کشاورزان مشتاقند تا از وضع محصول و عوامل اثرگذار بر آن بیشتر بدانند و به عبارتی پیش آگاهی داشته باشند. یکی از این موارد دانستن زمان طغیانی شدن و حضور آفات است، که در صورت دیر جنبیدن، می تواند خسارات هنگفتی به کشاورزان وارد نماید. از این رو پای صحبتهای حسین فریور مهین فارغ التحصیل کارشناس ارشد گیاه پزشکی از دانشگاه تهران نشستیم. وی اولین کار تحقیقاتی خود را در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی تهران انجام داد و پس از مدتی به استان کرمان مراجعت نمود و در پژوهشکده پسته کشور فعالیت در این زمینه را ادامه داد و هم اکنون بعد از 38 سال تاش، بازنشسته شده است...

در ادامه با جزییات این گفتگو آشنا می شوید.