میزان برداشت پسته کال تر در استان کرمان در سال 1391 در حدود 15000 تن بوده است، از این مقدار حدود 7000 تن از باغات سیرجان، حدود 4000 تن از باغات کرمان و حدود 4000 تن نیز از سایر باغات استان برداشت شد. میزان برداشت سالانه پسته کال در استان از 5 تا 8 درصد کل محصول پسته متغیر است
.
در خصوص انتخاب منطقه مناسب برای برداشت پسته کال دو مطلب را بایستی مد نظر قرار داد: اول اینکه تجربه نشان می دهد برای داشتن پسته کال با کیفیت جهت تولید مغز سبز بهترین درختان آنهایی هستند که پیوند کشیده دارند، مانند اکبری و احمدآقایی. مغز سبز تولید شده از این باغها سبزتر از سایر ارقام می باشد. دوcمین مطلبی که در انتخاب باغ مناسب می توان در نظر داشت ارتفاع منطقه از سطح دریا است به گونه ای که هر چه باغ مرتفع تر باشد باز هم مغز سبزتری خواهیم داشت.
پس از انتخاب باغ مناسب، مسئله بعدی که بایستی مد نظر قرار بگیرد رعایت اصول باغداری است، از جمله آنها می توان به انجام بموقع هرس، مبارزه با علف های هرز، آبیاری به موقع و کود دهی مناسب و بموقع اشاره کرد. دقت در سمپاشی درختان برای اینکه باقیمانده سم در محصول نداشته باشیم و همچنین عدم وجود فلزات سنگین در آب مصرفی باغ از دیگر عوامل مهم و تاثیرگذار بر کیفیت کال هستند. گذشته از اصول باغداری، شرایط جوی مانند دمای نامتعارف هوا بر روی محصول تاثیر گذار خواهد بود. عدم رعایت اصول باغداری و خارج شدن شرایط محیطی از حالت طبیعی باعث عدم یکنواختی محصول خواهد شد.
زمان برداشت پسته کال از حدود 20 مرداد آغاز می شود و با توجه به منطقه برداشت متفاوت می باشد. بهترین زمان شروع وقتی است که مغز پسته درون پوست کامل شده باشد و در نهایت حداکثر تا زمانی می توان کال برداشت کرد که حداکثر خندان آن به 5 درصد رسیده باشد. بعد از برداشت، بایستی در اسرع وقت پسته های کال را به میدان جهت خشک شدن در آفتاب انتقال داد. پسته کال تر با خوشه و برگ یا چرخ شده به میدان منتقل می شود که تاثیری در کیفیت کار ندارد و تفاوت آن این است که پسته چرخ شده فضای کمتری در میدان برای خشک شدن اشغال می کند و فرآیند خشک شدن سریعتر انجام می شود. هر چه ضخامت لایه پسته روی زمین کمتر باشد فرآیند خشک شدن سریعتر و با کیفیت بهتر انجام می پذیرد. در کل حداکثر ضخامت پسته باید به اندازه ای باشد که کف میدان از میان پسته ها قابل مشاهده باشد. پس از پهن کردن پسته ها نباید زیر و رو کردن دائم آنها را فراموش کرد چرا که در غیر اینصورت عمل خشک شدن یکنواخت انجام نمی شود و باقی ماندن رطوبت در مغز بسیار خطرناک است. البته احتمال سیاه شدن پسته نیز وجود دارد. معمولاً زیر و رو کردن پسته توسط پاروهای پلاستیکی انجام می شود. زمان لازم برای خشک شدن کامل پسته چرخ شده حداقل 5 روز و پسته با خوشه حداقل 7 روز می باشد.
پس از خشک شدن پسته کال، مهمترین کار برای حفظ کیفیت، ایجاد شرایط محیطی مناسب در انبار است. گونی های پسته بایستی در انبار دور از گرما و نور خورشید و روی پالت نگهداری شوند. با تهویه هوای انبار توسط فن می توان هم دمای انبار را پایین نگه داشت و هم شرایط مساعد برای رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس (مولد آفلاتوکسین) را از بین برد. هر چه زمان نگهداری کالک (پسته کال خشک) در انبار کمتر باشد کیفیت رنگ مغز آن بهتر خواهد بود . ------------------------------------------- امین حسینی زاده