بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم پیوسته انجمن پسته ایران دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 16 روز  پنجشنبه 20 آبان ماه 1395 در محل سالن زنده یاد کامیابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان واقع در بلوار جمهوری اسلامی (نرسیده به میدان آزادی) برگزار می شود، حضور بهم رسانند.

همراه داشتن معرفی نامه رسمی از سوی دیگران ( درصورت نمایندگی) برای حضور در جلسه الزامی است.

لازم به یادآوری است که بر اساس ماده 17 اساسنامه، هر عضو می تواند به اصالت و یا به نمایندگی اعضاء دیگر در مجمع عمومی شرکت کند و هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع معرفی نماید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

1-    رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره، هیئت امناء و بازرسان؛

2-    بررسی و تصویب صورت های مالی سال 1394انجمن؛

3-   سایر موضوعات.


انجمن پسته ایران 

Majma


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت