برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل را دانلود کنید

دستورالعمل کنترل پسیل معمولی پسته با همکاری معاونت ترویج سازمان تحقیقات، آموزش  ترویج کشاورزی چاپ شده است که فایل آن به پیوست حضورتان ارسال می گردد. با توجه به فراگیر بودن این آفت در اکثر مناطق پسته کاری کشور، امیدوار است انجام مبارزه تلفیقی با آفت پسیل از آذرماه تا زمان برداشت محصول، زمینه آلودگی کمتر و بلتبع استفاده از سموم شیمیایی کمتر و هزینه تولید کمتر را برای باغداران محترم پسته فراهم نماییم.

پسیل معمولی پسته آفت کلیدی باغ های پسته می باشد که در سالهای اخیر با توجه به طغیان جمعیت آفت و عدم روش های مناسب مبارزه باعث خسارت در باغ های پسته شده است. نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشکده ملی پسته در قالب دستورالعمل کنترل پسیل معمولی پسته در فایل زیر قابل دسترسی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل را دانلود کنید


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

  1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت