منشأ چالش ها و فرصت های موجود در ضبط های پسته استان خراسان رضوی
علیرضا پناهنده عضو هیئت امنا انجمن پسته ایران- محمدرضا امیرصادقی

استان خراسان رضوی با سطح زیر کشت بیش از 70 هزار هکتار باغ پسته بصورت بارور و غیربارور کانون عمده تولید در کشور است. الگوی مناسب باغ ریزی در کنار پایه و پیوند مناسب، تولید رو به رشد و همچنین یکنواختی و سفید بودن پسته تولیدی مزیت خاصی به محصول پسته این استان بخشیده است...


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت