بر اساس گزارش هیات بازرگانی گردوی کالیفرنیا، بارگیری کل گردوی با پوست تا ماه ژانویه 2014، برابر با 299845 تن بوده است که افزایشی معادل 2.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال محصولی گذشته داشته است. بر اساس این گزارش میزان صادرات گردو با پوست 208445 تن است که نسبت به 200019 تن گردوی صادر شده در مدت مشابه سال قبل، افزایشی معادل 4 درصد را نشان می دهد. میزان بارگیری برای مصرف داخلی این محصول91390 تن می باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 93115 تن بوده است،کاهشی  معادل 1.8 درصد را نشان می دهد.
 میزان صادرات گردو به نقاط مختلف دنیا  نسبت به دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:
- صادرات گردو به اروپا همچنان در حال افزایش می باشد. این میزان نسبت به سال محصول گذشته، افزایشی معادل 43 درصد را برای گردوی با پوست و 10 درصد برای مغز گردو نشان می دهد.
- صادرات گردو به خاورمیانه وآفریقا روندی رو به افزایش را نشان می دهد. این افزایش به میزان 46 درصد برای گردوی با پوست و 28 درصد برای گردوی بدون پوست می باشد.
- صادرات گردو و مغز آن به بازارهای آسیا واقیانوسیه به ترتیب 18 و 10 درصد کاهش داشته است. این کاهش صادرات بدلیل کاهش شدید تقاضا در بازارهای چین و هنگ کنگ می باشد.
طبق گزارش هیات بازرگانی گردوی کالیفرنیا محصول دریافتی تا تاریخ 31 ژانویه 2014، برابر با 488301 تن  با پوست می باشد. بر اساس پیش بینی مرکز آمار کشاورزی کالیفرنیا (CASS)، میزان تخمین زده شده تا پایان سال 495000 تن می باشد. همچنین طبق نظر بیشتر کارشناسان صنعت گردوی کالیفرنیا حدود 80 تا 85  درصد از محصول سال جاری فروش رفته و یا طبق قرارداد در تعهد قرار دارد. میزان تقاضا با توجه به بازارهای مختلف روندی ثابت و متعادل در پیش داشته است. فعالیت چینی ها پس از سال نو چینی مجددا آغاز شده است و شاهد افزایش تقاضای چینی ها برای ارقام مختلف گردوی با پوست در بازاربوده ایم؛ این خود عاملی برای افزایش قیمت ها بوده است.
تا زمان ورود محصول جدید، قیمتها از جایگاه محکمی در بازار برخوردارند، با این حال صنعت گردوی آمریکا از موقعیتی مشابه سال قبل برخورداراست. یعنی میزان موجودی انبار گردوی با پوست و مغز گردو بسیار محدود می باشد. بسته بندی کنندگان خرده فروش تا پایان ماه فوریه محصولات خود را می فروشند و تولیدکنندگان عمده با توجه به تعهداتشان به بازار و میزان تقاضایی که دریافت می کنند بخش عمده موجودی انبار خود را نگه می دارند. اما با این حال هیات گردوی کالیفرنیا به مشتریانی که متقاضی خرید گردو برای ماه مارس هستند توصیه می کند که هر چه زودتر برای خرید اقدام نمایند..
موضوع مهمی که صنعت گردوی کالیفرنیا با آن مواجه است، آب لازم برای کشاورزی می باشد. بارندگی در نواحی شمال ایالت کالیفرنیاٌ، هنوز از میزان متوسط مورد نیاز کمتر بوده و نیاز به بارندگی بیشتر می باشد.
منبع:
 California Walnut Board/monthly Report/January 12,2014