ارزیابی­های ميداني حاكي از آن است كه علل عوارض پیش آمده و کاهش شدید محصول درختان پسته در سال 1397، تغییرات شدید آب و هوایی در سال­های اخیر است. این تغییرات شدید آب و هوایی شامل عدم تأمین نیاز سرمایی، عدم ریزش نزولات آسمانی در طول پاییز و زمستان و نوسانات شدید دمایی در زمستان، نوسانات دوره­اي دما در زمان تورم جوانه‌های گل و افزایش ناگهانی دما در زمان گرده­افشانی و تلقیح گل­ها می‌باشد. مجموع این عوامل سبب ایجاد تهییج هورمونی و ضعف ساختمان گل به ویژه کلاله گردیده و موجبات تشدید خسارت و ريزش جوانه­هاي گل را فراهم نموده‌ است.

باید توجه داشت که نظر به گستردگي پايه ­ها و ارقام مختلف، مديريت متفاوت نگهداري باغات پسته و خصوصيات اقليمي مناطق مختلف توليد پسته، شدت تأثير تغييرات اقليمي متفاوت بوده كه گاهاً منجر به اعلام نظرهاي متفاوت مي­گردد. در هر صورت پژوهشكده پسته آمادگي بازديد و ارائه نظرات كارشناسي در موارد خاص را دارد.

مهم‌ترين عوامل محیطی موثر بر ریزش جوانه‌های گل

الف- عدم تأمین نياز سرمايي

يكي از عوامل محيطي مورد نياز براي درختان خزان‌داري مثل پسته، نیاز سرمایی است كه در صورت تأمين مقدار لازم و كافي در فصل خواب، امكان رشد رويشي و زايشي مناسب در فصل بهار بعدي ميسر مي‌گردد.

مقدار سرماي مورد نياز در گونه‌ها و ارقام مختلف پسته متفاوت است. وضعيت ميزان سرماي دريافت شده  در فصل خواب در يك دوره ده ساله در شهرستان‌هاي رفسنجان و كرمان نشان می‌دهد ميزان سرماي دريافت شده در شهرستان كرمان در اكثر سال‌ها بيشتر از شهرستان رفسنجان است.

برای مطالعه فایل دانلود کنید