جهت دانلود مقاله کلیک نمایید.

پروژه کریدور آبی دروازه ورود به بازارهای کیفی

 

دبیرخانه انجمن پسته ایران

 

پروژه کریدور آبی پروژه ای کیفیت محور است که در قالب بسته حمایتی پسته پیشنهادی انجمن پسته ایران در سال 1386 به تصویب ستاد عالی پسته و کارگروه بازرگانی و بهداشت این ستاد رسید و اعتبار اولیه لازم برای اجرای آن توسط سازمان توسعه تجارت ایران تأمین گردید.

به باور انجمن پسته ایران در موضوع کنترل آفلاتوکسین، تا زمانی که ارتباط مستقیم و معنی داری بین قیمت پسته و فاکتورهای کیفی نامشهود نظیر میزان آلودگی به آفلاتوکسین وجود ندارد، کنترل، محدود کردن و غلبه بر چنین فاکتور خطرزایی بسیار مشکل و خارج از تصور است.

هدف انجمن از پیشنهاد و اجرای پروژه کریدور آبی، توسعه یک جریان مطمئن و رو به پیشرفت جهت کاهش خطر آلودگی به آفلاتوکسین در پسته های صادراتی به اتحادیه اروپا از طریق، تامین مشوقهای اعتباری برای تولید محصول سالم در سطح تجاری است.

در ابتدا انجمن پسته ایران تائید وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران را مبنی بر پرداخت 4000 ریال جایزه به هر کیلو محموله موفق کریدور آبی را در سال اول اجرا جلب نمود. انجمن پسته انتظار داشت در سال دوم پروژه، نیاز به حمایت دولتی وجود نداشته باشد چرا که خریداران اروپایی تمایل خواهند داشت برای پسته هایی که توسط این پروِژه از ایران صادر شده و پارامترهای کیفی مشهود و غیر مشهود اتحادیه اروپا را داشته باشند پول بیشتری پرداخت نمایند. با وجود این،وزارت بازرگانی و صنایع و سازمان توسعه تجارت ایران علیرغم توافقات قبلی به انجمن پسته اعلام نمود که نمی تواند بودجه لازم برای ارائه مشوق های این پروژه را تامین نماید.

به طور خلاصه بر اساس مقررات اجرایی پروژه، محموله های پسته که توسط باغداران، فرآوری کنندگان و صادرکنندگان داوطلب به قسمت اجرایی پروژه ارائه می شود، بوسیله شرکت بازرسی اروپایی طرف قرار داد انجمن پسته ایران، قبل از صدور، در انبار صاحب کالا نمونه برداری شده و تحت قرنطینه در همان محل مهر و موم می شود. این محموله در کانتینر های مهر وموم شده به مرزهای صادراتی ایران حمل می شود و در این محل با ارائه گواهی بازرسی پروژه کریدورآبی، اجازه صدور می یابد.

بازرسی لازم به دقت توسط شرکت اروپایی طرف قرارداد و با در نظر داشتن ویژگی های محموله انجام می پذیرد.

این بازرسی شامل مراحل زیر میباشد :

- کدگذاری محموله و ارائه کدامنیتی قابل ردیابی به هر محموله

- نمونه برداری،آماده سازی نمونه و انجام آزمون آفلاتوکسین و آزمون فیزیکی

- حفاظت از محموله صادراتی در محل انبار صاحب کالا

- بارگیری کانتینرها و مهر و موم کردن آنها

- در صورت نیاز انجام بازرسی در گمرک یا بندرگاه

- ارائه گواهی بازرسی نهایی

- و اقدامات حفاظتی و مراقبتی برای جلوگیری از هر گونه تقلب و تخلف

علاوه بر آن، در تمام مراحل قید شده در زنجیره بالا، عملیات بازرسی مؤثر برای جلوگیری از جایگزینی قسمتی یا تمام محموله و یا نمونه گرفته شده از آن، انجام می گیرد. این بازرسی باید همچنین اطمینان دهد که در نمونه برداری، آزمون و صدورهر نوع گواهی مربوطه، امکان خطا و اشتباه وجود نداشته باشد. عملیات بازرسی باید اطمینان دهد که مدارک رسمی، گزارشات و گواهی های داده شده به هر محموله، شرح کاملی و صحیحی از خصوصیات محموله را ارائه دهد.

 

روشهای اجرایی

نمونه برداری برمبنای دستورالعمل های کمیسیون اروپا شامل 178/2010/EC و 401/2006/EC انجام می شود. محموله های بیش از این مقدار به واحدهای با وزن حداکثر 25 تن تقسیم می شوند. وزن نمونه آزمایشگاهی 20 کیلوگرم است که به دوقسمت 10 کیلوگرمی تقسیم می شوند.

تعداد دو نمونه یکنواخت از هر محموله تهیه می شود و 200 گرم از هر یک از نمونه های یکنواخت در طی 6 ماه اول طرح برای انجام دو آزمون آفلاتوکسین به اروپا فرستاده می شود. نتایج این آزمایشات، «نتایج موازی » خوانده می شود که عمدتاً به این دلیل انجام می گیرد که نتایج حاصل باعث افزایش انطباق بین نتایج آزمایشگاههای تأسیس شده یا انتخابی در ایران با آزمایشگاههای مرکزی اروپایی شود.در این دوره6ماهه انجمن پسته ایران هزینه کنترل آزمایشگاههای داخلی را می پردازد. بعد از آن،هزینه های تأیید آزمایشگاههای داخلی به حساب شرکت اروپایی بوده و محموله برای دریافت نتایج همسو از طرف آزمایشگاههای اروپایی، معطل نخواهد شد. طی دوره ای که توسط انجمن پسته ایران تعیین می شود،دو نمونه اضافی 10 کیلوگرمی از هر کانتینر برداشت شده و پس از آزمون،نتایج در گواهی صادره اعلام خواهد شد.

یک نوبت نمونه برداری برای آزمون فیزیکی برای هر محموله کریدورآبی با وزن 25-15تن، انجام می گیرد.

آزمون فیزیکی بر اساس استاندارد ملی شماره 4920 (پسته روش آزمون) انجام می گیرد. مشخصات فیزیکی محموله های مورد آزمایش با توجه به استاندارد ملی شماره 15 (پسته - ویژگی ها). استاندارد ملی شماره 4919  (ویژگی های پسته مکانیک خندان) و شماره 4921 (ویژگی های پسته غیرخندان) تعیین می شود.

 

نتایج آزمون ها :

در مراحل ابتدایی این پروژه، رد کردن یا تأیید بر اساس نتایج 6 آزمون میباشد دو آزمون اصلی کریدورآبی در ایران، 2 آزمون موازی در اروپا، و 2 آزمون اضافی دیگر در ایران انجام می شود. اگر مقدار آفلاتوکسین در تمام نمونه ها کمتر از 8PPb برای آفلاتوکسین B1 وکمتراز 10PPb برای آفلاتوکسین کل (B1،B2،G1،G2) باشد، به این محموله اجازه صادرات داده می شود. در صورتی که یکی از نمونه ها بالاتر از 8PPb برای آفلاتوکسین B1 و یا 10PPb برای آفلاتوکسین کل (B1،B2،G1،G2) باشد،محموله مذکور رد خواهد شد. در مراحل اولیه اجرای پروژه نتایج آزمون فیزیکی به منظور پذیرش یا رد یک محموله کریدورآبی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. اما نتایج این آزمون در آینده به عنوان یکی از بخشهای اجباری پذیرش محموله کریدورآبی و صدورگواهی آن خواهد بود.

 

ایمیل:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید