نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
محسن نجف آبادی پور 021-88104852 021-89776370 www.jalalabadco.com
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-88472956 021-88440390 09121941611 www.iran-pistachios.com
حسین نظری 034-32719960 034-32719956
محمدرضا نظری 034-32719960 034-32719956
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42303868 034-42303868 www.almaspistachios.com
علی هاشمیان 9309090181 9309090181 09126334959 www.pistachiohub.com
محسن هاشمیان تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 034-34323072-80 034-34326005 www.rppc.ir
شقایق هندی صنایع غذایی زرین صنعت مام 021-96667180-4 021-89785408 www.zarrinfoods.com
رامین یوسفی 041-35256079 09141192447