نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
مرتضی کارگر 034-34280594 034-34280698
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
محمودرضا مؤیدمحسنی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
محمدعلی محمدمیرزاییان 034-32752313 034-32752312 09131916258
محمدحسین محمدی مروارید سبز زراوند 034-33428918 034-33428547 www.green-pearl.co
زهرا مرتضوی 034-32719960 034-32719956
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
محسن نجف آبادی پور 021-88104852 021-89776370 www.jalalabadco.com
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-88548441 021-88548442 09121941611 www.iran-pistachios.com
حسین نظری 034-32719960 034-32719956
محمدرضا نظری 034-32719960 034-32719956
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42206376 034-42206376 09131451044 www.almaspistachios.com
محسن هاشمیان تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 034-34323072-80 034-34326005 www.rppc.ir
شقایق هندی صنایع غذایی زرین صنعت مام 021-96667180-4 021-89785408 www.zarrinfoods.com