نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی مجد خاندانی 034-34342151-2 034-34208458 www.majdpistachio.com
محمدجواد مهدوی توسعه تجارت کوهبنان 021-88766374 021-88175072
سیدهدا مهدوی اناری آجین خاورمیانه 035-3304 035-32634631 www.pisteej.org
حسین مهرابی 034-32752555-8 034-32752559
محمدرضا میسمی ویرامان 021-88941981 021-88942004 09128757861 www.viraman.com
عبدالرسول نجیبی سبز بهار فارس 021-42398000 021-42398111
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-36348577 021-36348577 09121941611 www.iran-pistachios.com
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42206376 034-42206376 09131451044 www.almaspistachios.com
محسن هاشمیان تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 034-34323072-80 034-34326005 www.rppc.ir