نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
مرتضی کارگر 034-34280594 034-34280698
گیتا کمار 021-88544523-4 021-88174798
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
هومن گرامی 034-32752444 034-32752316
محمودرضا مؤیدمحسنی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
زهرا مرتضوی 034-32719960 034-32719956
سیدحسن معلم سیمین تجارت توس 051-32215417 051-32215418
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-88472956 021-88440390 09121941611 www.iran-pistachios.com
علی اکبر نشاط دشت سبز پسته سیرجان 034-42382410 034-42382411
حسین نظری 034-32719960 034-32719956
محمدرضا نظری 034-32719960 034-32719956
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42303868 034-42303868 www.almaspistachio.com
علی هاشمیان 9309090181 9309090181 09126334959 www.pistachiohub.com