نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 abtahipistachio@yahoo.com www.abtahipistachio.com
علی اصغر آب سالان 051-45222894 051-45220822 pn_absalan@yahoo.com
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 export@dorajco.com www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 ba@arianmilam.com www.arianmilan.com
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900 kavehagah52@gmail.com
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278 fredy_agah@hotmail.com
مهدی آگاه 034-32442212 mehdiagah@yahoo.com
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 sales@karaco.ir www.karaco.ir
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225 aliebrahimi@yahoo.com
نوید ارجمند 034-32475749 034-32478553 09133401158 arjmand_n@hotmail.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009 happynutco@gmail.com
محسن ارزشی 035-36247072 035-36247072 mohsenarzeshi@gmail.com
فرشاد استوار 034-42261023 034-42261023 farshados@yahoo.com
ساسان اسدزاده مجاور راوش تجارت داتیس 051-35512117 051-35512118 09151565676 info@romasnuts.com www.romasnuts.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909 mo.aminz@yahoo.com
زاوش ایرانی کرمانی
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272 baraniorchard_200@yahoo.com
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 mbazian@the-pistachio-co.com www.thepistachioco.com
رضی بحری 09121073759 mtbahri@gmail.com
محسن بخشی 05328228448 05328228448 09153335058 mohsenbakhshi_1360@yahoo.com