چرا مسئولان وزارت نیرو باید از افزایش بهره­وری آب در کشاورزی هراسان باشند؟

مریم حسنی

پژوهشگر مسائل آب

 برای مطالعه کامل فایل را دانلود کنید.

همزمان با آشکار شدن وضعیت وخیم منابع آب زیرزمینی کشور، مسئولان و کارشناسان وزارت نیرو، که خود مسئول حفظ بیلان آب و مسئول صدور مجوزهای برداشت آب بیش از بیلان بودند، بخش کشاورزی را با اظهاراتی نظیر "مصرف کننده بیش از 90 درصد آب کشور"، "عملکرد نسبتاً پایین تولید" و یا "بیشترین هدر رفت آب در این بخش" به عنوان متهم اصلی ایجاد بحران آب معرفی می­کنند.

بی­تردید سهم بالای آب در کشوری که اقتصاد آن مبتنی بر کشاورزی بوده، اجتناب ناپذیر است ولی آنچه اهمیت پیدا می­کند، توجه به عوامل و سیاست ­هایی است که زمینه ­ساز عدم کارایی آب در بخش کشاورزی ایران شده است. می­توان گفت اتهام امروز مسئولین؛ ماحصل سال ­ها حکمرانی بد در آب و صدور مجوز بیش از توان سفره بوده که فرجام آن توسعه بی­رویه کشت محصولات آب ­بر حتی در اراضی نامرغوب بوده است.

امروز که دفاع از بخش صنعت سرلوحه تصمیمات دولتمردان شده، به نظر می­رسد متهم کردن کشاورزان صرفاً دست ­آویزی است تا به هزینه بخش کشاورزی، سهم بخش صنعت از منابع آبی کشور را افزایش دهند. رویکردی که اندکی تدقیق در آن نشان می­دهد نه تنها بر مبانی نادرست استوار است بلکه، بر اساس اغراض خاص و با سیاست کشاورز ستیزی برای پاک کردن کارنامه­ای پر از خطا و قصور طرح ­ریزی شده است.

دلیل این امر را می­توان در نوع برخورد تکنوکرات ­های وزارت نیرو با این بخش یافت، که جهت روشنگری به برخی از این موارد پرداخته می شود؛