جوابیه نقد مقالۀ "با بحران آب چه کنیم؟"

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

حسین زراعتکار

 کارشناس آب زیرزمینی

در شماره 30 ماهنامه دنیای پسته، جناب آقای ناصری در ارتباط با مقاله بحران آب که توسط اینجانب در شماره 29 همین ماهنامه به چاپ رسیده بود، نقدی نوشته‌اند که قبل از هر چیز لازم است از ایشان تشکر نمایم؛ زیرا فکر می‌کنم در سایه همین نقدها و گفتگوها است که ابعاد بسیاری از مشکلات منابع آب روشن‌تر می‌گردد

برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.