كمبود آب؛ نتيجه سوسياليسم آبي

حال آب کشور بد است، همه هم می‌دانند، اما قدم معناداری برداشته نمی‌شود. چرا؟ برای پاسخ به این سوال جواب‌های مختلفی در ایران شنیده می‌شود. انگار همه از یکدیگر برای رهایی از این مخمصه، انتظار دارند و هیچ‌کس خودش را مسئول نمی‌داند.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک کنید.