توضیح کمیته باغبانی انجمن پسته ایران پیرامون هزینه‌های فرآوری سال 97:

پیش‌بینی هزینه‌های فرآوری پسته قبل از فرا رسیدن زمان برداشت، یکی از فعالیت‌های سال‌های اخیر کمیته باغبانی انجمن پسته بوده‌است. اما این فعالیت برای سال محصولی جاری با دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی مواجه است که تلاش برای پیش‌بینی هزینه‌های فرآوری را می‌تواند با اشتباهات فاحشی همراه سازد.

سال محصولی جاری با دو پدیده طبیعی و اقتصادی همراه بود که اثر آنها کسب‌و‌کار پسته، خصوصاً فرآوری آن را تحت تأثیر قرار داد. اولین پدیدۀ کم‌سابقه و تأثیرگذار بر صنعت پسته در سال جاری، کاهش قابل توجه محصول پسته در بخش عمده‌ای از مناطق پسته‌خیز ایران از جمله استان‌های کرمان، یزد، فارس، اصفهان و قزوین در اثر عوامل اقلیمی بود که از آن به "زلزله خاموش" تعبیر می‌شود. این کاهش بی‌سابقۀ تولید، موجب‌شده تا بسیاری از واحدهای فرآوری در این مناطق در سال جاری فعالیت نکنند یا با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. این مساله هزینه‌های سربار بسیاری بر واحدهای فرآوری تحمیل می‌کند که با سرشکن شدن هزینه‌های فرآوری بر تناژ پایین فعالیت این واحدها، هزینه فرآوری هر کیلو پسته افزایش قابل توجهی می‌یابد.

برای دریافت جداول و نمودارها فایل را دانلود کنید.