ماهنامه پسته- دهمین جلسه کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران با حضور اکثریت اعضاء در تاریخ 24 تیر ماه سال جاری در محل دفتر کرمان و با هدف جمع بندی و نهایی کردن هزینه های محقق شده فرآوری در سال 92 و پیش بینی هزینه های فرآوری پسته در سال 93 تشکیل شد. بر این اساس هزینه تمام شده فرآوری هر کیلو پسته در سال 93 با افزایش 24 درصدی نسبت به سال گذشته معادل 5067 ریال برآورد شد.
شایان ذکر است پیش بینی هزینه های فرآوری در سال جاری با جمع آوری اطلاعات مربوط به هزینه های محقق شده سال 92 از واحدهای فرآوری منتخب و پس از بحث و بررسی این اطلاعات و اعمال ضرایب افزایش ردیف های هزینه ای، توسط اعضای کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران به تصویب رسید.
طبق تعریف کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران فرآوری تر شامل فعالیتهای؛ پوستگیری، شستشو، جداسازی (محصولات نهایی، جانبی و ضایعات)، خشک کردن، جمع آوری و انبارش است.
همچنین کمیسیون فرآوری انجمن پسته ایران فرآوری خشک را شامل فعالیتهای؛ حمل به کارگاه، جداسازی (دهن بست و خندان)، غربال کردن، جداسازی ضایعات، کیسه کردن و انبارش تعریف کرده است.
استهلاک ماشین آلات و ساختمان براساس قیمت روز محاسبه شده است.
بدیهی است که انجام هرگونه فعالیت اضافه بر تعاریف فوق بصورت جداگانه بایستی مورد محاسبه قرارگیرد.
شایان ذکر است هزینه های فوق صرفا مربوط به واحدهای فرآوری مستقر در استان کرمان می باشد.
بر اساس این پیش بینی ها انتظار می رود که هزینه های واحدهای فرآوری مشمول تعاریف این کمیسیون از فرآیند فرآوری پسته تر و خشک به شرح زیر می باشد:

جهت دانلود فایل کلیک نمائید.


نظرات (0)

هنوز نظری ارسال نشده است

بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت