جلسه میز پسته با حضور تعدادی از اعضای انجمن پسته ایران، اعضای هیأت نمایندگان اتاق کرمان، مودودی معاون سازمان توسعه و تجارت ایران، انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان، پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور، امیری نماینده مردم زرند و شجری مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در 15 شهریورماه امسال در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان برگزار شد. یکی از مواد دستور جلسه میز پسته، بررسی میزان مصرف پسته در داخل کشور و آسیب های ایجاد محدودیت در امر صادرات آن بود.

در ادامه بیانیه انجمن پسته ایران در مخالفت با هر گونه مداخله دولت در بازار داخل یا صادرات پسته و تبعات ناشی از آن که در این جلسه ارائه شد، آورده شده است. 

برای مطالعه کامل فایل را دانلود کنید.