عضویت در انجمن پسته ایران

به دو نوع پیوسته و وابسته ممکن است. حقوق و حداقل خدماتی که هر یک از اعضای پیوسته یا وابسته می توانند از آنها بهره مند شوند به تفکیک در آیین نامه عضویت در انجمن پسته ایران قید گردیده است .

 

برای عضویت در انجمن پسته ایران لطفا مسیر زیر را طی فرمائید:

 

 

chart

 

1- برای عضویت جدید در انجمن پسته ایران اینجا کلیک کنید.